Strona główna

Prof. dr hab. Wojciech Kamysz obecnie jest kierownikiem Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zainteresowania naukowe skupiają sie wokół projektowania i syntezy nowych leków peptydowych. W grupie tej na szczególną uwagę zasługują naturalne antybiotyki peptydowe. Do innych obszarów zainteresowań należą poszukiwania proekologicznych metod analizy i oczyszczania związków chemicznych.

Coronavirus projects:


Protective shield: